• Set-top boksovi za 5000 korisnika Sa željom da što većem broju građana omogućimo da koriste sve prednosti naše digitalne televizije, pokrenuli smo akciju besplatne digitalizacije za najbržih 5000 korisnika. Oni će dobiti besplatno set-top boks uređaj na ...

   

  • Oprema

   ZA PRIJEM TOTAL TV KANALA POTREBNO JE IMATI:

   • 1 ili više digitalnih prijemnika
   • satelitsku karticu za svaki od njih
   • satelitsku antenu sa pratećom opremom usmerenu na satelit Eutelsat 16A
    
   Tip korisničke opreme Opcija korišćenja opreme * Opcija trajnog korišćenja opreme ** Preporučena cena montaže opreme
   Priključna taksa Mesečna renta
   Osnovni satelitski HD prijemnik 0 din 0 din 9.600 din 2.400 din

   Osnovni satelitski HD prijemnik sa kompletnom satelitskom opremom (antena, LNB mono block)

   0 din 0 din 13.600 din 4.000 din

   Dodatni satelitski SD prijemnik + LNB mono block twin ili mono block quad (Total TV KUĆA)

   0 din 356 din ne postoji 3.500 din

   Osnovni satelitski HD prijemnik + dodatni satelitski SD prijemnik sa kompletnom satelitskom opremom (antena, LNB mono block twin ili quad) (Total TV KUĆA)

   0 din 0 din - osnovni SD,
   356 din - svaki dodatni SD
   ne postoji za dodatne digitalne prijemnike 6.000 din

   LNB twin omogućava priključivanje do 2 digitalna prijemnika, dok LNB quad omogućava priključivanje do 4 digitalna prijeminika.

   Napomena:
   * Samo uz ugovornu obavezu na 24 meseca.
   ** Naknada za uspostavljanje tehničkih mogućnosti u opciji trajnog korišćenja opreme uključuje vrednost i isporuku satelitske opreme korisniku.