**Ovaj kanal je pinovan shodno preduzetim mjerama roditeljske kontrole na određeni TV sadržaj koji je prepoznat da šteti fizičkom, mentalnom, moralnom razvoju maloljetnika, a koji je okarakterisan kao neprimjeren za maloljetnike mlađe od 18 godina na osnovu pravilnika o programskim standardima o elektronskim medijima. U slučaju deaktivacije mjere pinovanja, ista neće biti ponovo aktivirana najduže 5 min., a nakon što prestanete sa praćenjem sadržaja ili kanala na kojem se mjera pinovanja primjenjuje. U slučaju gašenja resivera, mjera pinovanja se prilikom narednog pokretanja resivera odmah aktivira.

(HB) – Satelit Hotbird
(A) – Satelit Astra