Lako aktiviraj uz MOJ SBB nalog

UNIFI_A1

Preuzmi UNIFI aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju.

UNIFI_A1

Klikni na dugme "UNIFI Travel" u navigaciji aplikacije i uloguj se sa MOJ SBB nalogom kako bi aktivirao uslugu.

UNIFI_A1

Android uređaji će se automatski povezivati na UNIFI Travel lokacije.

UNIFI_A1

Na iOS uređajima potrebno je u Wi-Fi podešavanjima telefona odabrati mrežu ispod koje piše UNIFI Travel prilikom prvog povezivanja na UNIFI Travel lokaciju.